RUKOVO?ENJE

1. INDIVIDUALNE RAZLIKE VAŽNE ZA USPJEH U POSLU

2. RUKOVO?ENJE

3. MOTIVACIJA

4. DONOŠENJE ODLUKA

5. UPRAVLJANJE PROMJENAMA

6. ORGANIZACIJSKA KULTURA

1. INDIVIDUALNE RAZLIKE VAŽNE ZA USPJEH U POSLU

SVRHA SEMINARA

Nauciti koje su osobine (ne)važne za uspjeh u poslu.
Upoznati neke od vlastitih prednosti i talenata.

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz tog podrucja i iskustava iz prakse

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

2. RUKOVO?ENJE

SVRHA SEMINARA

Upoznati se s funkcijama i zadacima rukovoditelja, te faktorima koji cine uspješnog rukovoditelja Steci svjesnost o vlastitom stilu rukovodenja

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe (studije slucaja) i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz podrucja upravljanja ljudima i rukovodenja, te iskustava iz prakse

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

3. MOTIVACIJA

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s pojmom motivacije i njenom važnošcu u poslu. Upoznavanje razlicitih teorija motivacije i njihove primjene u svakodnevnom radu.

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe (studije slucaja) i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz podrucja motivacije i iskustava iz prakse

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

4. DONOŠENJE ODLUKA

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s pojmom i važnošcu donošenja odluka u poslovnom i osobnom životu Stjecanje temeljnih vještina donošenja odluka.

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i demonstracija individualnih i grupnih metoda donošenja odluka

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

5. UPRAVLJANJE PROMJENAMA

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s pojmom i važnošcu upravljanja promjenama u organizaciji. Stjecanje temeljnih vještina upravljanja promjenama.

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz tog podrucja i iskustava iz prakse

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

6. ORGANIZACIJSKA KULTURA

SVRHA SEMINARA

Uociti važnost organizacijske kulture za uspjeh i napredak organizcije, prepoznati neke elemente postojece kulture i smjerove mogucih promjena

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe, analize slucajeva

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj