RUKOVOĐENJE

1. INDIVIDUALNE RAZLIKE VAŽNE ZA USPJEH U POSLU

2. RUKOVOĐENJE

3. MOTIVACIJA

4. DONOŠENJE ODLUKA

5. UPRAVLJANJE PROMJENAMA

6. ORGANIZACIJSKA KULTURA

1. INDIVIDUALNE RAZLIKE VAŽNE ZA USPJEH U POSLU

SVRHA SEMINARA

Nauciti koje su osobine (ne)važne za uspjeh u poslu.
Upoznati neke od vlastitih prednosti i talenata.

SADRŽAJ

 • Biografske osobine (dob, spol, bracni status, radno iskustvo)
 • Sposobnosti (senzorne, intelektualne, tjelesne)
 • Osobine licnosti u užem smislu
  • Temeljne: ekstraverzija, neuroticizam, otvorenost prema iskustvu, obazrivost, savjesnost
  • Ostale: lokus kontrole, samoefikasnost, A/B, sklonost riziku
 • Interesi

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz tog podrucja i iskustava iz prakse

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj    Pošalji

2. RUKOVOĐENJE

SVRHA SEMINARA

Upoznati se s funkcijama i zadacima rukovoditelja, te faktorima koji cine uspješnog rukovoditelja Steci svjesnost o vlastitom stilu rukovodenja

SADRŽAJ

 • Što je rukovodenje?
 • Funkcije rukovoditelja
 • Teorije rukovodenja
 • Stilovi rukovodenja
 • Situacijsko rukovodenje
 • Upoznajte svoj stil rukovodenja
 • Kako prilagoditi stil rukovodenja karakteristikama zaposlenih
 • Delegiranje
 • Jednominutno rukovodenje

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe (studije slucaja) i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz podrucja upravljanja ljudima i rukovodenja, te iskustava iz prakse

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj   Pošalji

3. MOTIVACIJA

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s pojmom motivacije i njenom važnošcu u poslu. Upoznavanje razlicitih teorija motivacije i njihove primjene u svakodnevnom radu.

SADRŽAJ

 • Što je motivacija
 • Shvacanja o motivaciji
 • Sadržajne teorije motivacije
 • Procesne teorije motivacije
 • Primjena teorija motivacije u praksi
 • Kljucne komponente procesa nagradivanja
 • Netradicionalni nacini nagradivanja

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe (studije slucaja) i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz podrucja motivacije i iskustava iz prakse

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj   Pošalji

4. DONOŠENJE ODLUKA

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s pojmom i važnošcu donošenja odluka u poslovnom i osobnom životu Stjecanje temeljnih vještina donošenja odluka.

SADRŽAJ

 • Vrste odluka i okolina u kojoj se odluke donose
 • Modeli donošenja odluka
 • Uloga intuicije u donošenju odluka
 • Proces donošenja odluka
 • Individualno i grupno donošenje odluka
 • Pogreške u donošenju odluka
 • Eticnost u donošenju odluka

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i demonstracija individualnih i grupnih metoda donošenja odluka

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj   Pošalji

5. UPRAVLJANJE PROMJENAMA

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s pojmom i važnošcu upravljanja promjenama u organizaciji. Stjecanje temeljnih vještina upravljanja promjenama.

SADRŽAJ

 • Poslovni izazovi novog tisucljeca
 • Osobine dobre vizije
 • Vrste inoviranja: kocka, piramida, valjak i kugla
 • Što se sve može mijenjati
 • Etape planirane promjene
 • Otpori promjenama na razini pojedinca
 • Otpori promjenama na razini organizacije
 • Proces uvodenja promjena

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz tog podrucja i iskustava iz prakse

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj   Pošalji

6. ORGANIZACIJSKA KULTURA

SVRHA SEMINARA

Uociti važnost organizacijske kulture za uspjeh i napredak organizcije, prepoznati neke elemente postojece kulture i smjerove mogucih promjena

SADRŽAJ

 • Što je i kako se manifestira organizacijska kultura
 • Funkcije, karakteristike i dimenzije organizacijske kulture
 • Mijenjanje organizacijske kulture

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe, analize slucajeva

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj   Pošalji

Programi edukacijaProfesionalna selekcijaReferenceLinkoviKontakti

Izradio D2 Dizajn Studio