PROFESIONALNA SELEKCIJA

PSIHOLOGIJSKA TESTIRANJA Psihologijsko testiranje odnosi se na skup postupaka kojim se odreduje stupanj izraženosti odredenih osobina, sposobnosti i znanja kod jednog ili više pojedinaca.

Ono ukljucuje primjenu standardiziranih mjernih instrumenata, što znaci da se rezultat pojedinca može izraziti u odnosu na prosjek.

Iza svakog primjenjivanog testa stoji citav niz istraživanja kojima se osigurava da test mjeri upravo onu karakteristiku pojedinca za koju je namijenjen, kao i da su rezultati pojedinca stabilni u vremenu.

Ovakve testove smiju primjenivati samo i jedino psiholozi, koji su posebno educirani u podrucju primjene i interpretacije testova.

Danas postoje psihologijski testovi kojima se odmjeravaju razliciti vidovi intelektualnih sposobnosti (verbalna, numericka, mehanicka, prostorna itd.), razni vidovi osobnosti (ili osobina licnosti), te postoje testovi znanja (primjerice, test opce obaviještenosti).

Psihologijsko testiranje obavlja se za sva radna mjesta.
Takoder, obavlja se bilo u okviru selekcije buducih zaposlenika bilo pri razvoju i/ili unapredenju vec postojecih kadrova.

U današnjim uvjetima žestoke tržišne utrke loš izbor zaposlenika može imati nesagledive posljedice na imidž i profit tvrtke. Stoga se smatra da odvojiti vrijeme i novac za psihologijsko testianje znaci uštedjeti na vremenu i novcu u buducnosti.

Ukoliko ste vec imali neugodna iskustva sa zaposlenicima ili pak takva iskustva želite prevenirati, onda je psihologijsko testiranje najprimjerenija odluka.

Svaki Vaš kandidat prolazi kroz pismeni i usmeni dio testiranja.

Pismeni dio ukljucuje testove sposobnosti, osobnosti i znanja prilagodene konkretnom radnom mjestu.

Usmenim se dijelom procjenjuje osobnost i motivacija kandidata.

Na kraju postupka dobijate detaljno psihologijsko izvješce s preporukom (ili bez nje) za konkretnog kandidata.