ODNOSI S DRUGIMA

1. USPJEŠNA KOMUNIKACIJA

2. VJEŠTINE ASERTIVNOSTI

3. RJEŠAVANJE KONFLIKATA

4. KAKO IZBJECI POGEREŠKE U PROCJENJIVANJU DRUGIH

5. TIMSKI RAD

6. PSIHOLOGIJA PRODAJE

1. USPJEŠNA KOMUNIKACIJA

SVRHA SEMINARA

Upoznati se s procesom komunikacije, preprekama u komunikaciji i faktorima uspješne komunikacije. Usvojiti neke od vještina bitnih za uspješno komuniciranje.

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, praktican rad – radionice i vježbe u sklopu najnovijih teorijskih spoznaja iz podrucja psihologije komunikacije

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

2. VJEŠTINE ASERTIVNOSTI

SVRHA SEMINARA

Osvijestiti razlicite nacine ponašanja i njihove posljedice u osobnom i poslovnom okruženju

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe, analize slucajeva

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

3. RJEŠAVANJE KONFLIKATA

SVRHA SEMINARA

Osvijestiti uzroke sukoba i nesporazuma u komuniciranju, upoznati razlicite nacine rješavanja sukoba i njihove moguce posljedice, nauciti etape pregovaranja, upoznati neke osobine vlastite licnosti i (ne)podudarnosti s drugima u svakodnevnim životnim i radnim situacijma.

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe, analize slucajeva

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

4. KAKO IZBJECI POGREŠKE U PROCJENJIVANJU DRUGIH

SVRHA SEMINARA

Nauciti kojim se pogreškama izlažemo u procjenjivanju osobina i uzroka ponašanja drugih ljudi (i sebe), te kako te pogreške možemo smanjiti

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe, analize slucajeva

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

5. TIMSKI RAD

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s pojmom timskog rada.
Upoznavanje faktora koji pridonose uspješnom funkcioniranju tima.
Stjecanje svjesnosti o vlastitoj ulozi u timu.

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz podrucja psihologije grupa i timskog rada i iskustava iz prakse

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

6. PSIHOLOGIJA PRODAJE

SVRHA SEMINARA

Nauciti koje su osobine i ponašanja kupca najvažnije za dobrog prodavaca, te što utjece na prodajne rezultate

SADRŽAJ

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe, analize slucajeva

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj