ODNOSI S DRUGIMA

1. USPJEŠNA KOMUNIKACIJA

2. VJEŠTINE ASERTIVNOSTI

3. RJEŠAVANJE KONFLIKATA

4. KAKO IZBJECI POGEREŠKE U PROCJENJIVANJU DRUGIH

5. TIMSKI RAD

6. PSIHOLOGIJA PRODAJE

1. USPJEŠNA KOMUNIKACIJA

SVRHA SEMINARA

Upoznati se s procesom komunikacije, preprekama u komunikaciji i faktorima uspješne komunikacije. Usvojiti neke od vještina bitnih za uspješno komuniciranje.

SADRŽAJ

 • Vrste komunikacije
 • Proces komunikacije
 • Prepreke u komuniciranju na razini pojedinca
 • Prepreke u komuniciranju na razini organizacije
 • Neverbalna komunikacija
 • Kako poboljšati komunikaciju
 • Aktivno sluašnje
 • Povratne informacije
 • Kako ostaviti dobar dojam

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, praktican rad – radionice i vježbe u sklopu najnovijih teorijskih spoznaja iz podrucja psihologije komunikacije

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj    Pošalji

2. VJEŠTINE ASERTIVNOSTI

SVRHA SEMINARA

Osvijestiti razlicite nacine ponašanja i njihove posljedice u osobnom i poslovnom okruženju

SADRŽAJ

 • Što je asertivnost?
 • Posljedice asertivnog, popustljivog i agresivnog ponašanja u osobnom i poslovnom životu
 • Uzroci pretjerane popustljivosti
 • Vještine asertivnosti - identificirajte svoje jake i slabe strane
 • Posebne tehnike asertivnog ponašanja (reagiranje na tudu ljutnju i agresiju, davanje i primanje pohvala i kritika, kako reci ne?, kako se suprotstaviti ponašanju druge osobe koje nam ne odgovara?

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe, analize slucajeva

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj    Pošalji

3. RJEŠAVANJE KONFLIKATA

SVRHA SEMINARA

Osvijestiti uzroke sukoba i nesporazuma u komuniciranju, upoznati razlicite nacine rješavanja sukoba i njihove moguce posljedice, nauciti etape pregovaranja, upoznati neke osobine vlastite licnosti i (ne)podudarnosti s drugima u svakodnevnim životnim i radnim situacijma.

SADRŽAJ

 • Funkcionalni i disfunkcionalni konflikti
 • Strategije razrješavanja konflikata
 • Metoda suradnje i kompromisa
 • Kako izaci na kraj s "teškim ljudima"

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe, analize slucajeva

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj    Pošalji

4. KAKO IZBJECI POGREŠKE U PROCJENJIVANJU DRUGIH

SVRHA SEMINARA

Nauciti kojim se pogreškama izlažemo u procjenjivanju osobina i uzroka ponašanja drugih ljudi (i sebe), te kako te pogreške možemo smanjiti

SADRŽAJ

 • Proces opažanja ljudi
 • Najcešce pogreške u procjenjivanju drugih
 • Kako zakljucujemo o uzrocima ponašanja?
 • Koje pogreške cinimo kad zakljucujemo o uzrocima ponašanja?
 • Procjenjivanje u poslovnom okruženju

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe, analize slucajeva

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj    Pošalji

5. TIMSKI RAD

SVRHA SEMINARA

Upoznavanje s pojmom timskog rada.
Upoznavanje faktora koji pridonose uspješnom funkcioniranju tima.
Stjecanje svjesnosti o vlastitoj ulozi u timu.

SADRŽAJ

 • što je tim?
 • razlika izmedu radne grupe i tima
 • vrste timova
 • osnivanje tima
 • upoznajte svoju ulogu u timu
 • neuspješan tim
 • karakteristike uspješnog tima
 • izgradnja i održavanje tima

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz podrucja psihologije grupa i timskog rada i iskustava iz prakse

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj    Pošalji

6. PSIHOLOGIJA PRODAJE

SVRHA SEMINARA

Nauciti koje su osobine i ponašanja kupca najvažnije za dobrog prodavaca, te što utjece na prodajne rezultate

SADRŽAJ

 • Psihologija kupca: zašto ljudi (ne) kupuju; kako ljudi kupuju
 • Psihologija prodavaca
 • Tipovi i proces zastupnicke prodaje
 • Prigovori i primjedbe kupaca

NACIN REALIZACIJE

PP prezentacija, upitnici, vježbe, analize slucajeva

BROJ POLAZNIKA

do 18

TRAJANJE

1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj

 Na vrh   Isprintaj    Pošalji

Programi edukacijaProfesionalna selekcijaReferenceLinkoviKontakti

Izradio D2 Dizajn Studio